Opdateret 30. juli 2018

 

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af generalforsamlinger

 

 

RUNDEMØLLE - nyt fra bestyrelsen den 11. juli 2018.

 

Ved bestyrelsens tiltræden i foråret var der problemer med at få overblik over nøglerne til Rundemølle og i samråd med Stenbjerg Ejendomme, der jo ejer bygningerne og en stor del af inventaret, er låsene omlagt og der er anskaffet nye nøgler. Efter aftale med Stenbjerg Ejendomme må nøglerne ikke udlånes, men hvert bestyrelsesmedlem kan mod kvittering få en nøgle, som man har ansvaret for.

 

Til orientering er bestyrelsen og de generalforsamlingsvalgte frivillige i gang med en omfattende omorganisering af udstillingerne på Rundemølle. Stuerne fremtræder nu i præsentabel stand, men bestyrelsen er påbegyndt en oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle, der vil tage noget tid. Ligeledes forestår en ændring af samlingen af beklædningsgenstande og dette arbejde vil formentlig vare det meste af efteråret 2018.

 

Der kan fortsat aftales besøg og rundvisning på Rundemølle efter forudgående aftale med foreningens formand, Alf Madsen, på telefon 74617633 eller mobilnr 29214823, helst mellem kl. 12-14. Der udlånes som nævnt ikke nøgler til museet og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.

 

Selvom de smukke, gamle bygninger altid er et besøg værd, skal vi gøre opmærksom på, at dragtsamling, skibsmodelsamling og købmandsbutikken er beliggende på 1. sal og kun tilgængelige via ret smalle trapper, der ikke er egnede for gangbesværede.

 

Det koster 20 kr. pr. person at besøge museet.

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

 

 

 

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

NYT fra bestyrelsen den 5. maj 2018:

 

BEHOV FOR EKSTRA HÆNDER TIL OPGAVER PÅ RUNDEMØLLE:

Foreningens smukke skibsudstilling trænger efter vinterens museangreb hårdt til en ordentlig omgang rengøring. Skibene vil nænsomt blive rengjort af bestyrelse og frivillige, men herudover vil vi gerne have bistand af nogle ekstra hænder til lettere rengøring som f.eks. støvsugning og aftørring i skibsudstillingen. Hvis du har tid og lyst: Kontakt formand Alf Madsen på telefon 74617633.

 

Foreningens udstilling på 1. sal med de mange beklædningsgenstande, der er doneret til foreningen, trænger også til en kærlig hånd. Her er der brug for hænder til let børstning af visse frakker og kjoler samt sortering og nedpakning. Hvis du har tid og lyst: Kontakt Helga Hansen på telefon 30648611.

 

DET GAMLE LØJT:

Foreningens afgåede sekretær og mangeårige ”gamle redaktør”, Karl Lildholdt, har trods sin udtrædelse af bestyrelsen tilbudt sin assistance som frivillig til i samarbejde med bestyrelsen at forestå endnu en udgivelse af DET GAMLE LØJT. Derfor: Hvis du har artikler i skuffen eller gode ideer i hovedet bedes du kontakte Karl på hans e-mailadresse: karl@lildholdt.com

 

 

 

 

NYT fra bestyrelsen den 11. juli 2018

Hvad betyder EU persondataforordningen for vores forening ?

 

I foreningen arbejder vi med to typer persondata:

 

Data omfatter medlemmernes for- og efternavn, adresse og evt. email-adresse.

Data vedrørende medlemmer opbevares af foreningens kasserer, der er dataansvarlig for dem. Formålet med opbevaring af disse data er at kunne udsende kontingentopkrævninger, nyhedsbreve og anden information. Persondata udleveres ikke til trediemand og slettes ved medlemmets udtræden af foreningen.

 

På foreningens hjemmeside, for hvilken webmaster er dataansvarlig, offentliggøres

oplysninger om de generalforsamlingsvalgte. Disse oplysninger slettes ved udtræden af bestyrelse eller andet tillidshverv.

Fremtidige referater, der offentliggøres på hjemmesiden, vil fremtræde i anonymiseret form, hvor kun bestyrelsesmedlemmer og andre i tillidshverv nævnes med navn. Hvis der er en særlig grund til at offentliggøre et navn, skal der foreligge samtykke fra vedkommende.

 

 

 

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail: lojtlokal@gmail.com