Opdateret 1. oktober 2016

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af møder, generalforsamlinger

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

OBS

 

Vi gør hermed medlemmerne af Løjt Lokalhistoriske Forening opmærksom på et foredrag, der finder sted den 6. oktober 2016 fra kl. 14,00 – 14,45 på Rigsarkivet i Aabenraa, Haderslevvej 45.

 

Arrangementet foregår i foredragssalen og er gratis. Tilmelding er ikke nødvendig. Foredragsholder er dr. phil. Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet, Aabenraa

 

Emnet er ”De klemte sønderjyder - Optanterne som valgte Danmark til”.

 

Da landegrænsen i 1864 ændrede sig, fik det stor betydning for de mennesker, der boede der. De fik nemlig de rettigheder og forpligtelser, der fandtes i Preussen, men der var dog mulighed for at optere for Danmark, dvs. vælge dansk indfødsret.

 

Optanter er således personer, der efter krigen i 1864 valgte (opterede) dansk statsborgerskab, selvom de boede i Slesvig eller Holsten. Mange sønderjyder har aner, som var optanter eller optantbørn.

 

Hvad ligger der bag disse begreber, hvordan var de stillet mellem dansk og tysk, og hvilke kilder findes der til optanterne og deres forhold?

 

Hans Schultz Hansen vil forsøge at besvare disse spørgsmål.

 

 

 

Nyt fra bestyrelsen: Det Gamle Løjt 2016

 

På bestyrelsesmøde 28. september 2016 kunne redaktøren af Det Gamle Løjt, Karl Lildholdt, afsløre, at der vil komme 11 større og mindre artikler i årbogen for 2016.

 

Emnerne er som sædvanligt vidt forskellige og spænder fra hjemlige personer, gårde og huse til artikler, der afspejler Løjt Lands stolte søfartsfortid.

 

En af artiklerne handler således om en berømt balletdanserinde, der er begravet på kirkegården i Løjt, en anden handler om Strandgården, gården på Barsø, der blev nedrevet og genopført på Frilandsmuseet i Sorgenfri. Hertil kommer to artikler med relation til Løjt kirke, en om ”Kirkekamp i Løjt”, og en artikel, der behandler et originalt dokument ”Kirkeinventarium 1862”. Kirkeinventariet er nænsomt ”oversat” fra gotisk til nutidigt dansk og foreligger i sin helhed. Dokumentet indeholder en mængde oplysninger om kirkens jord og formue dengang samt om, hvorledes præsten og den øvrige stab blev aflønnet af menigheden.

 

Bogen vil komme til at fylde ca. 130 sider og forventes at foreligge omkring 1. december eller måske lidt tidligere, selvfølgelig afhængig af trykkeriet.

 

Det er med beklagelse, at bestyrelsen samtidig har måttet tage til efterretning, at vores mangeårige redaktør, Karl Lildholdt, med denne udgave af Det Gamle Løjt, fratræder som redaktør.