Opdateret 11. november 2018

 

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen - BLIV MEDLEM

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af generalforsamlinger

 

 

 

RUNDEMØLLE - nyt fra bestyrelsen den 11. juli 2018.

 

Ved bestyrelsens tiltræden i foråret var der problemer med at få overblik over nøglerne til Rundemølle og i samråd med Stenbjerg Ejendomme, der jo ejer bygningerne og en stor del af inventaret, er låsene omlagt og der er anskaffet nye nøgler. Efter aftale med Stenbjerg Ejendomme må nøglerne ikke udlånes, men hvert bestyrelsesmedlem kan mod kvittering få en nøgle, som man har ansvaret for.

 

Til orientering er bestyrelsen og de generalforsamlingsvalgte frivillige i gang med en omfattende omorganisering af udstillingerne på Rundemølle. Stuerne fremtræder nu i præsentabel stand, men bestyrelsen er påbegyndt en oprydning og omstrukturering af foreningens arkivalier på Rundemølle, der vil tage noget tid. Ligeledes forestår en ændring af samlingen af beklædningsgenstande og dette arbejde vil formentlig vare det meste af efteråret 2018.

 

Der kan fortsat aftales besøg og rundvisning på Rundemølle efter forudgående aftale med foreningens formand, Alf Madsen, på telefon 74617633 eller mobilnr 29214823, helst mellem kl. 12-14. Der udlånes som nævnt ikke nøgler til museet og ved besøg vil der altid deltage et bestyrelsesmedlem og/eller en frivillig.

 

Selvom de smukke, gamle bygninger altid er et besøg værd, skal vi gøre opmærksom på, at dragtsamling, skibsmodelsamling og købmandsbutikken er beliggende på 1. sal og kun tilgængelige via ret smalle trapper, der ikke er egnede for gangbesværede.

 

Det koster 20 kr. pr. person at besøge museet.

 

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN

 

 

 

 

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

Fra bestyrelsen den 1. oktober 2018

 

EKSTRA HÆNDER TIL OPGAVER PÅ RUNDEMØLLE:

Her på hjemmesiden har vi tidligere opfordret medlemmer, der har tid og lyst, til at give en hånd med, specielt på foreningens museum på Rundemølle, hvor de forskellige afdelinger "kræver" forskellig form for indsats.

 

Behovet for de ekstra hænder er naturligvis størst, når vinteren slutter og Rundemølle skal "pudses op" og sæsonen varer ved i sommerhalvåret.

 

Til vores store glæde har flere medlemmer i år meldt sig som frivillige - TAK - og der er derfor ikke længere et akut behov for yderligere frivillige - men vi vender tilbage, hvis der påny skulle opstå behov for ekstra hænder!!

 

 

DET GAMLE LØJT:

Foreningens afgåede sekretær og mangeårige ”gamle redaktør”, Karl Lildholdt, har trods sin udtrædelse af bestyrelsen tilbudt sin assistance som frivillig til i samarbejde med bestyrelsen at forestå endnu en udgivelse af DET GAMLE LØJT. Derfor: Hvis du har artikler i skuffen eller gode ideer i hovedet bedes du kontakte Karl på hans e-mailadresse: karl@lildholdt.com

 

 

 

 

 

11. november 2018

 

DEN 11. NOVEMBER 2018 ER

100 ÅRSDAGEN FOR

AFSLUTNINGEN AF 1. VERDENSKRIG

 

1. verdenskrig varede fra 1914 til 1918 og blev dengang kaldt "Den store krig". Krigen blev ført af det kejserlige Tyskland mod de vestallierede, herunder Frankrig, Storbritannien og til sidst også USA. Danmark havde haft krige nok i 1800-tallet og havde erklæret sig neutral under Den store krig, men Tysklands nederlag i 1918 betød en ændring af danmarkskortet.

 

Efter fredsslutningen, der fandt sted kl. 11 den 11. november 1918, besluttede krigens sejrherrer, at der skulle ske grænsedragninger, blandt andet mellem Danmark og Tyskland, hvor en folkeafstemning skulle afgøre udfaldet. Som bekendt stemte Sønderjylland sig hjem til Danmark - til sorg for nogle, til glæde for de fleste.

 

Danmark var som nævnt ikke med i krigen, men det var sønderjyderne, der som borgere i det tyske rige blev udskrevet til den kejserlige, tyske hær. Tusinder af mænd måtte deltage: Fædre, ægtemænd, sønner, onkler og venner - unge og midaldrende mænd og nogen, der blot var store drenge, døde på slagmarken i en grusom krig. De soldater, der vendte hjem, medbragte ar på krop og sjæl.

 

De 95 faldne fra Løjt sogn blev hædret med en mindesten, der er placeret ved Løjt kirke. Uanset nationalt tilhørsforhold er navnene på de 95 indhugget i stenen - alle nævnt og ingen glemt.

 

Bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening har på foreningens vegne i dag lagt en krans ved mindestenen for at hædre de faldne i håbet om, at vi aldrig skal opleve krig igen.

 

 

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

www.llhistorie.dk

e-mail: lojtlokal@gmail.com