Opdateret 17. februar 2018

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af møder, generalforsamlinger

 

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

Generalforsamlingen 2018

 

Som varslet den 31. januar 2018 her på hjemmesiden afholdes generalforsamlingen 2018 i forsamlingshuset i Løjt Kirkeby onsdag den 28. februar 2018 kl.19.

 

Programmet er som følge af formandens død ændret.

 

Bestyrelsesmedlem Claus Lildholdt vil indlede med mindeord om Erling Madsen.

 

Herefter havde Erling Madsen planlagt et foredrag om Løjt Frivillige Brandværns historie, men på grund af hans død holder brandkaptajn Kenneth Ravn i stedet et foredrag, hvor han vil fortælle lidt om tildragelser fra Løjt Frivillige Brandværns historie. Vort brandværn er sognets ældste forening.

 

Herefter afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1.Valg af dirigent.

 

2.Formandens beretning.

På grund af omstændighederne er vi nødt til at lade dette punkt udgå.

 

3. Kassereren fremlægger regnskab.

 

4. Indkomne forslag til generalforsamlingsafgørelse.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, hvilket har været praksis igennem en del år. Vedtægterne foreskriver ellers valg for 3 år ad gangen.

 

5.Valg til bestyrelsen for 2 år.

Her afgår Claus, Karl (sekretær) og Erik S. Boe (kasserer). De modtager ikke genvalg.

Endvidere er Bjarne Carstensen på valg.

Erlings bestyrelsespost er ved Erlings død overtaget af bestyrelsessuppleant Johan Møller, der således vil være på valg i 2019.

 

6.Valg af 1 suppleant for 1 år.

 

7.Valg af 1 revisor for 2 år.

 

8.Eventuelt.

 

Der afsluttes med kaffe og smørrebrød.

 

 

 

 

 

 

DØDSFALD

 

 

Bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening må med sorg meddele, at foreningens mangeårige formand, Erling Læbel Madsen, pludselig er afgået ved døden.

 

Erling bliver begravet lørdag den 24. februar 2018 kl. 13 fra Løjt kirke.

 

Erlings pludselige bortgang vil få konsekvenser for foreningens arbejde og bestyrelsens sammensætning og dette vil løbende blive omtalt her på hjemmesiden.

 

webmaster

 

 

 

NYT - og en OPFORDRING -

fra bestyrelsen for Løjt Lokalhistoriske Forening, 31. januar 2018.

 

I anledning af den kommende generalforsamling den 28. februar 2018 kl. 19 i Løjt forsamlingshus har bestyrelsen haft et forberedende møde den 30. januar.

 

Bestyrelsen må med beklagelse konstatere, at 3 ud af de 4 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg på den kommende generalforsamling, ikke genopstiller. De 3 bestyrelsesmedlemmer har imidlertid beklædt posterne i henholdsvis 40, 38 og 5 år, så det er forståeligt, at de nu ønsker at give plads for nye kræfter.

 

Da bestyrelsen efter generalforsamlingen vil være i den situation, at man nu står uden sekretær og kasserer, opfordrer bestyrelsen derfor alle medlemmer, der kunne tænke sig en ny udfordring i form af bestyrelsesarbejde til at melde sig som kandidat til formanden eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

 

.........................................................................................................................

 

I anledning af 100 året for afslutning af 1. verdenskrig vil

1) der i foråret blive søgt arrangeret en kør-selv-rundtur for at bese krigens "steder" i Løjt, Genner og Øster Løgum sogne.

2) der blive afholdt en højtidelighed den 11. november 2018 ved mindestenen ved Løjt Kirke med kransenedlæggelse og evt. oplæsning af navnene på sognets faldne.

 

 

Orientering fra bestyrelsen.

 

 

På bestyrelsens møde i september 2017 blev det vedtaget, at Det Gamle Løjt ikke udgives i år. Der vil derimod blive arbejdet med at gennemgå fotosamlingen for at samle gode fotos, der kan indgå i en "billedbog" om Løjt Land, der så vil kunne udgives i 2018.

 

 

Rundemølle og adgang hertil.

 

Bestyrelsen har vedtaget, at voksne besøgende, både enkeltpersoner og grupper, i entre skal betale 20 kr. pr. person til delvis dækning af udgifterne til rengøringen på museet. Medlemmer af Løjt Lokalhistoriske Forening og skolebørn kommer gratis ind.

Der vil ikke være fast åbningstid på Rundemølle, men der kan træffes aftale med formand Erling Madsen på telefon 74 61 78 04 eller eventuelt på mailadressen elmmadsen@mail.dk

 

..........................................................

 

Referat af bestyrelsens konstituerende møde 26. april 2017 kan læses ved at klikke på punktet "referat af møder mv".