Opdateret 19. september 2017

Løjt

Lokalhistoriske

Forening

VELKOMMEN

til Løjt Lokalhistoriske Forenings hjemmeside.

 

Nyheder, meddelelser, indbydelser - for eksempel til generalforsamling - vil blive placeret på forsiden, men hvis du vil have mere at vide om emnerne nedenfor, kan du klikke dig frem til:

 

- Det gamle Løjt og øvrige udgivelser

- foreningen

- vedtægterne

- bestyrelsen

- organisationen

- referat af møder, generalforsamlinger

 

 

Rundemølle, fotograferet af Inger Lildholdt

NYT fra bestyrelsen.

 

Der kommer ikke "Det Gamle Løjt" i 2017.

 

På bestyrelsens møde i september 2017 blev det vedtaget, at Det Gamle Løjt ikke udgives i år. Der vil derimod blive arbejdet med at gennemgå fotosamlingen for at samle gode fotos, der kan indgå i en "billedbog" om Løjt Land, der så vil kunne udgives i 2018.

 

 

Rundemølle og adgang hertil.

 

Bestyrelsen har vedtaget, at voksne besøgende, både enkeltpersoner og grupper, i entre skal betale 20 kr. pr. person til delvis dækning af udgifterne til rengøringen på museet. Medlemmer af Løjt Lokalhistoriske Forening og skolebørn kommer gratis ind.

Der vil ikke være fast åbningstid på Rundemølle, men der kan træffes aftale med formand Erling Madsen på telefon 74 61 78 04 eller eventuelt på mailadressen elmmadsen@mail.dk

 

..........................................................

 

Referat af bestyrelsens konstituerende møde 26. april 2017 kan læses ved at klikke på punktet "referat af møder mv".